Earlier there are 12 Assembly Constituencies in Srikakulam district
The 12 Assembly Constituencies are:

Revised Assembly Constituencies

Now those 12 MLA constituencies are reduced to 10 and renamed as follows:

Name of const’. Mandals
1.Srikakulam Assembly Constituency Srikakulam, Gara, Srikakulam Town.
2.Etcherla Ranastalam, Laveru, Etcherla, G.Sigadam.
3.Rajam Rajam, Santakaviti, R-Amadalavalasa, Vangara.
4.Amadalavalasa Amadalavalasa, Sarubujjili, Burja, Ponduru
5.Palakonda Palakonda, Seetampeta, Bhamini, Veeragattam.
6.Narasannapeta Narasannapeta, Polaki, Jalumuru, Saravakota.
7.Pathapatnam Pathapatnam, Meliaputti, Hiramandalam, Kotturu, L.N. Peta.
8.Tekkali Tekkali, Nandigam, Santabommali, Kotabommali.
9.Palasa Palasa, Mandasa, V.Kotturu.naupadaNWP
10.Ichapuram Ichapuram, Kanchili, Kaviti, Sompeta